• Αρχική
  • Διαγωνισμοί
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Χ.Ζ.Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Χ.Ζ.Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” Β

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάδειξη  αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας και Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β”» για δύο έτη κατά CPV 77310000-6.».

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη  αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας και Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β”» για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού ποσού €42.750,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, κατά cpv : 77310000-6, όπως περιγράφεται  στην  υπ’ αριθ. 530/1-3-2018 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ.  Α.Ε

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης από τον διαδικτυακό χώρο του ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002739769.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)© 2012 ΟΛΚ. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας by manbiz isp