Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης πάρκινγκ τελωνείου 2016

 

Περίληψη διακήρυξης (25-10-2016 στις 11:00)

 

Περίληψη διακήρυξης (25-10-2016 στις 10:00)

 

Περίληψη Διακήρυξης για “Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Προβολέων Τύπου LED”

 

Περίληψη διακήρυξης για τηνπρομήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρα(HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC FENDERS) για τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

Περίληψη διακήρυξης για «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και προβολέων τύπου LED

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΩΛΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ

 

Περίληψη διακήρυξης για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΚ ΑΕ»

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο του Λιμένα Καβάλας, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)

 

Νέα Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)