Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας υπαίθριων & στεγασμένων χώρων των Χ.Ζ. Λιμένα Καβάλας, Ιχθυόσκαλας και Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’» αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)

 

Περίληψη διακήρυξης καθαριότητας Χ.Ζ. Ελευθερών

 

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (upd)

 

Περίληψη διακήρυξης – Εκποίηση ναυαγίου πλοίου & την απομάκρυνση του

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017 (upd)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017

 

Περίληψη διακήρυξης πάρκινγκ τελωνείου 2016

 

Περίληψη διακήρυξης (25-10-2016 στις 11:00)

 

Περίληψη διακήρυξης (25-10-2016 στις 10:00)

 

Περίληψη Διακήρυξης για “Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Προβολέων Τύπου LED”