Δρομολόγια Καβάλα – Θάσος

 

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΡΙΝΟΥ

Από 01-05-2017 έως 10-06-2017 και από 11-09-2017 έως 30-09-2017
Δείτε τα δρομολόγια (κατεβάστε έντυπο)

Από 11-06-2017 έως 10-09-2017
Δείτε τα δρομολόγια (κατεβάστε έντυπο)

Από 28-04-2017 εώς 30-04-2017
Δείτε τα δρομολόγια (κατεβάστε έντυπο)

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑ

Από 01-06-2017 έως 10-06-2017
Δείτε τα δρομολόγια (κατεβάστε έντυπο)