• Αρχική
  • Διαγωνισμοί
  • Περίληψη διακήρυξηςπαραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος (6ο κατάστημα) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο διατηρητέο κτίριο στα παλιά ψαράδικα

Περίληψη διακήρυξηςπαραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος (6ο κατάστημα) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο διατηρητέο κτίριο στα παλιά ψαράδικα

 

Θέμα: « Περίληψη διακήρυξηςπαραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος (6ο κατάστημα) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο διατηρητέο κτίριο στα παλιά ψαράδικα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχιση με προφορικές πρόσφορες η παραχώρηση χρήσης ενός (1) καταστήματος στο αναπαλαιωμένο και διατηρητέο κτίριο του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 2 στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 1495/21-07-2017 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχίζει δε αυτή από την επομένη ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ( Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)© 2012 ΟΛΚ. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας by manbiz isp