ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ

  Το έργο θα κατασκευαστεί σε τμήμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθ. Αντιστάσεως και Αβέρωφ. Αποτελεί έργο συντήρησης και εκσυγχρονισμού της επιφάνειας της ανωδομής του πεζοδρομίου και είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους διακινούμενους επιβάτες, τουρίστες και κατοίκους της περιοχής, στα πλαίσια…