Επενδύσεις - Έργα

Οι άοκνες προσπάθειες Διοίκησης και εργαζομένων στο πλαίσιο ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας, έχουν προσδώσει μια εξαιρετική δυναμική.

Η Διοίκηση έδωσε βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και θωράκιση της εταιρείας, έχοντας ιδιαίτερα θετικές  οικονομικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Η πλήρης οικονομική εξυγίανση της εταιρείας είναι πλέον γεγονός. Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε αποκτά τη δυνατότητα να υλοποιήσει  απρόσκοπτα τον επενδυτικό και στρατηγικό της σχεδιασμό.

Η στρατηγική και οι επιμέρους δράσεις που διατυπώνονται παρακάτω υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση, διαβούλευση, αξιολόγηση και επανακαθορισμό, ούτως ώστε να συμβαδίζουν κάθε φορά με τις ανάγκες και τους στόχους που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

Ιδιαίτερα σημαντικά έργα και επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν, ή βρίσκονται σε εξέλιξη, ή είναι προς έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία στους Λιμένες ευθύνης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.      Ολοκληρώσαμε την διαδικασία εκσυγχρονισμού της οργανωτικής δομής της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (ΚΕΟΛ, ΓΚΠ, περιγράμματα θέσεων και σύστημα αξιολόγησης).

Προχωρήσαμε σε κτηματολογικές εγγραφές της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου που αφορούν την χερσαία ζώνη λιμένα σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

Ολοκληρώσαμε τις  προβλεπόμενες διαδικασίες για τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της Χ. Ζ. Λιμένα Καβάλας, που δεν είναι αναγκαίοι στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ώστε  να παραχωρηθούν στον Δήμο Καβάλας. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Λιμάνι της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου.

Ολοκληρώσαμε την δράση SEA2SEA , αντικείμενο της οποίας είναι η στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη ενός διατροπικού δικτύου μεταφορών μεταξύ των Λιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης με τα Λιμάνια Μπουργκάς και Βάρνας.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας, δρούμε για την αύξηση του τουρισμού κρουαζιέρας.

Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας και παρακολούθησης στους δύο λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος αρμοδιότητας μας, σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα ασφαλείας ISPS.

Προχωρήσαμε  στην αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED, σε όλους τους Λιμένες αρμοδιότητας μας.

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαδικασία προσλήψεων για την κάλυψη δύο θέσεων ΔΕ Διοικητικού.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία  στελέχωσης της Πλοηγικής Υπηρεσίας με μόνιμο πλοηγό.    Είναι διαρκής η προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεχείς οι παρεμβάσεις με στόχο την βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος για τους χρήστες.

Επιβατικό Λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Το 2016 ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά αλληλένδετα έργα. Πρόκειται για την θωράκιση και την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 80 μέτρα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 το έργο «κατασκευή των πλωτών εγκαταστάσεων »  προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.  (Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης) Πλέον  υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού για  περίπου 210 τουριστικά και ναυταθλητικά σκάφη. Παράλληλα προχωρήσαμε σε διάφορες παρεμβάσεις, ώστε το έργο των πλωτών εξεδρών να γίνει πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και η παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ολοκληρώθηκε με ΚΥΑ η παραχώρηση κτιρίου από την ΟΛΚ ΑΕ  για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένος Καβάλας.

Σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ παραχωρήσαμε, προχωρώντας παράλληλα σε διάφορες παρεμβάσεις, χώρο στην αίθουσα επιβατών, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες, παροχή πρώτων βοηθειών όλο το 24ωρο.

Τον Αύγουστο του 2016 ολοκληρώσαμε έργο που αφορά καθαρισμό του βυθού από φερτά υλικά, τοποθέτηση προσκρουστήρων, παροχή υδροδότησης στον προσήνεμο μόλο, αυξάνοντας τις θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

Τον Οκτώβριο του 2017 εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα.

Την άνοιξη του 2018 εγκρίθηκε η μελέτη στάθμευσης.

Τον Δεκέμβριο του 2018 εντάχθηκε στο ΠΔΕ του ΥΝΑΝΠ η μελέτη του έργου «επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη Χ.Ζ. της ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Αναμένουμε την έγκριση της Μ.Π.Ε. του λιμένα. Σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, η πρόταση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που αφορά  έργο δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης  και υδροδότησης ελλιμενισμένων σκαφών, επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον προσήνεμο μόλο, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ συν ΦΠΑ, απαραίτητες υποδομές για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων.

Αναμένουμε την έγκριση από την Ε.Σ.Α.Λ. της τροποποίησης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα, όσο αφορά τις χρήσεις γης, ώστε να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα με τελικό στόχο την έκδοση Π.Δ.

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η αξιοποίηση των πρώην παλαιών αποθηκών, που μετατρέπονται σε σύγχρονο πολυχώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί και cruise terminal.

Επιδιώκουμε την μεταφορά των υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, της 2ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, σε τμήμα του κτιρίου των Τελωνιακών Αποθηκών που βρίσκεται εντός της Χ. Ζ. Λιμένα Καβάλας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του κτιρίου που στεγάζει την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας αλλά και ιδιώτες, ως ξενοδοχείο, με πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισμό και την τοπική κοινωνία.

Αναμένουμε την ένταξη του στο Π.Δ.Ε. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. την μελέτη του έργου «διαπλάτυνση και επέκταση υπήνεμου μόλου Λιμένα Καβάλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 351.766,70 ευρώ.

Αναμένουμε από το Υ.ΝΑ.Ν.Π.  την απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου «ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Καβάλας επί της οδού Αβέρωφ». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 887.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Ολοκληρώνουμε το επόμενο διάστημα την επικαιροποίηση  του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με το Ν. 4568/2018, με στόχο την αδειοδότηση λειτουργίας υδατοδρομίου.

Συντάξαμε τεχνικό υπόμνημα και μελέτη διερεύνησης εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης  τουριστικού Λιμένα και θα την θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, στο αναπτυξιακό συνέδριο που στοχεύουμε να διοργανώσουμε για τα εκατό χρόνια λειτουργίας της Λιμενικής Επιτροπής- Λιμενικού Ταμείου- Οργανισμού Λιμένα Καβάλας τον προσεχή Ιούνιο, αναδεικνύοντας την ιστορική συμβολή τους αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για το παρόν και το μέλλον των Λιμένων μας.

Εμπορικό Λιμάνι «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β'»

Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 το έργο της κατασκευής του αποσπασμένου μόλου μήκους 200μ., προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ περίπου.

Ολοκληρώθηκε το έργο «ολοκλήρωση επέκτασης κρηπιδωμάτων» μήκους 510 μ. προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ περίπου, τον Μάρτιο του 2019.

Εκπονούνται  οι υπολειπόμενες μελέτες από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, με τις οποίες ολοκληρώνεται το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Νέας Μονής  Σιδηροδρομικής Γραμμής (Ν.Μ.Σ.Γ.) μήκους 31,8 χλμ που θα συνδέει τον εμπορικό λιμένα Καβάλας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη -Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

Διευρύναμε  το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας (ISO) για την φόρτωση- εκφόρτωση φορτίων, για όλα τα φορτία πλην των χύδην υγρών.

Αναμένουμε  την έγκριση της επικαιροποίησης  του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου, την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση Π.Δ. για τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης.

Αναμένουμε την κατάθεση και ψήφιση της τροπολογίας  «χρήσεις γης σε χερσαία ζώνη λιμένα».

Λιμάνι Κεραμωτής

font-awesome

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μελέτης ανακατασκευής της παλαιάς σκάλας. Εγκαταστήσαμε pillars υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών.

Παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό, με την έκδοση της απαραίτητης Κ.Υ.Α. κτίριο επί της Χ.Ζ.Λ. στο Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής, για την στέγαση του.

Με την έγκριση  του  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου ξεκινούμε τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης κατασκευής  αίθουσας επιβατών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης του περιβάλλοντος στην χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Λιμάνι Ελευθερών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εγκαταστήσαμε pillars υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών.

Επιδιώκουμε να μας αποδοθεί το κρηπίδωμα που χρησιμοποιούσε η βιομηχανία SOFTEX για εμπορική χρήση.

font-awesome