ΔΟΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η οργανωτική δομή της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του νομικού πλαισίου που διέπουν τη λειτουργία της.

Το οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα, κύρια στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελούν οι Διευθύνσεις:

  • font-awesomeΔιοικητικού & Οικονομικού
  • font-awesomeΠεριουσίας & Ανάπτυξης
  • font-awesomeΤεχνικών Υπηρεσιών

Το έργο των Διευθύνσεων συμπληρώνεται από τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε» απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  • font-awesomeΘυσιάδου Άννα, Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • font-awesomeΦιλόσογλου Γεώργιος, Πρόεδρος
  • font-awesomeΒρανά Ειρήνη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
  • font-awesomeΠαρδαλίδης Νικόλαος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
  • font-awesomeΚαραμανέας Χαραλάμπης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
  • font-awesomeΚεκρόπουλος ΓρηγόριοςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου
  • font-awesomeΛεμονίδης Βασίλειος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Δρ. ΑΝΝΑ Α. ΘΥΣΙΑΔΟΥ
Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Η «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» έχει την ευθύνη ενός λιμενικού συστήματος αποτελούμενου από τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενους λιμένες. Το λιμάνι «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας, το οποίο εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση, την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, το yachting και την αλλιεία. Το λιμάνι «Φίλιππος Β΄», το οποίο προορίζεται για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης. Το λιμάνι της Κεραμωτής του Δήμου Νέστου, στο οποίο εξυπηρετείται εμπορευματική κίνηση και ακτοπλοΐα. Τέλος, το λιμάνι της Νέας Περάμου, το οποίο επίσης αποτελεί αλιευτικό καταφύγιο. Το σύμπλεγμα των τεσσάρων αυτών λιμένων έχει χαρακτηρισθεί ως διεθνούς σημασίας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής μας ως κεντρικού κόμβου της Ανατολικής Βαλκανικής Χερσονήσου.

Η ιστορία της περιοχής της Καβάλας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα από κάθε άποψη. Το υγρό στοιχείο αποτέλεσε ανά τους αιώνες σημείο αναφοράς τόσο για την εμπορική του σημασία, όσο και ανθρωπογεωγραφικά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που μέχρι και σήμερα, το λιμενικό σύστημα στο σύνολό του αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας.

Αντιλαμβανόμενοι το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί, στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας εργαζόμαστε με διάθεση, όραμα και προγραμματισμό, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και να ανάγουμε το λιμενικό σύστημα της περιοχής ευθύνης μας σε παράγοντα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και σημείο αναφοράς για τα Βαλκάνια.

Στους πρώτους δεκατρείς μήνες της θητείας της, η νέα διοίκηση, παρά το εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον στο οποίο εργάζεται εξαιτίας της παγκόσμιας πανδημίας, έχει προβεί σε σημαντικό εξορθολογισμό οφειλών και συγχρόνως έχει εξασφαλίσει κονδύλια ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ για κατασκευή και επέκταση έργων εντός των Χερσαίων Ζωνών των τεσσάρων Λιμένων. Οραματιστήκαμε και είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εγκατάστασης συστήματος διαβατηριακού ελέγχου, ώστε να παραμείνει ο Λιμένας «Απόστολος Παύλος» πύλη εισόδου επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπλαση μίας από τις ομορφότερες γωνίες της πόλης της Καβάλας, αυτή στη συμβολή των οδών Αβέρων και Εθνικής Αντιστάσεως έχει ήδη δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας. Ενώ συγχρόνως με διαρκείς αισθητικές και χρηστικές παρεμβάσεις αναβαθμίζεται η εικόνα και η λειτουργία των Λιμένων μας.

Ήδη για το έτος 2021 έχει προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί σειρά έργων και μελετών τα οποία θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεσσάρων υπό την ευθύνη μας Λιμένων και θα εκτινάξουν την αναπτυξιακή τους πορεία προς το μέλλον και την παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση.

ΌΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Όραμά μας αποτελεί η δημιουργία ενός λιμενικού συστήματος που θα αποτελεί σημαντικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων.

Η στρατηγική που ακολουθούμε για την υλοποίηση του οράματος μας, επικεντρώνεται στους εξής επιμέρους άξονες:

Πελατοκεντρικότητα

Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις ανάγκες των πελατών μας (υφιστάμενων & δυνητικών), αναζητώντας συνεχώς τρόπους για να προσθέτουμε αξία στις δραστηριότητές τους.

Αποτελεσματικότητα

Διαχειριζόμαστε με τον βέλτιστο τρόπο τους χώρους και εγκαταστάσεις που μας έχουν παραχωρηθεί, και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας μας.

Καινοτομία

Παρακολουθούμε τις διαφαινόμενες τάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμους τρόπους για να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να ανταποκρινόμαστε στις απειλές.

Οικονομική ευρωστία

Αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, βασιζόμενοι σε μία υγιή οικονομική βάση και στην ανταγωνιστική λειτουργία των λιμανιών που διαχειριζόμαστε.