ΔΟΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η οργανωτική δομή της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του νομικού πλαισίου που διέπουν τη λειτουργία της.

Το οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα, κύρια στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελούν οι Διευθύνσεις:

  • font-awesomeΔιοικητικού & Οικονομικού
  • font-awesomeΠεριουσίας & Ανάπτυξης
  • font-awesomeΤεχνικών Υπηρεσιών

Το έργο των Διευθύνσεων συμπληρώνεται από τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε» απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  • font-awesomeΗλιάδης Σπ. Χρήστος Χριστιανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • font-awesomeΤσοκτένογλου Δ. Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος
  • font-awesomeΛιάγκος Ελ. Αθανάσιος, Μέλος εκπρόσωπος του μετόχου
  • font-awesomeΚαραμανέας Ευαγ. Χαραλάμπης, Μέλος εκπρόσωπος του μετόχου
  • font-awesomeΚεκρόπουλος Γρηγόριος, Μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΛΚ Α.Ε.
  • font-awesomeΛεμονίδης Βασίλειος, Μέλος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καβάλας
  • font-awesomeΠαρδαλίδης Νικόλαος, Μέλος εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.

Οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την γεωστρατηγική θέση των λιμανιών μας, σηματοδοτούν τις προοπτικές που υπάρχουν για την οικονομική ανάπτυξη της Καβάλας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της νότιας – νοτιοανατολικής βαλκανικής.

Επιχειρώντας σε ένα εξαιρετικά δυσμενές και ρευστό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, οφείλουμε να δραστηριοποιούμαστε σε αγαστή συνεργασία με την τοπική – περιφερειακή αυτοδιοίκηση, φορείς της κοινωνίας μας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

Επιδίωξη μας η συνεχής αναβάθμιση και αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και η δημιουργία νέων, έτσι ώστε να παρέχουμε λιμενικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Συνδυάζοντας την επιχειρηματική πρωτοβουλία, με την κοινωνική ευαισθησία και την οικονομική αποτελεσματικότητα, προσδοκούμε τα λιμάνια μας, να αποτελούν πραγματικούς μοχλούς ανάπτυξης για την τοπική μας οικονομία.

Ηλιάδης Χρήστος Χριστιανός

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΌΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Όραμά μας αποτελεί η δημιουργία ενός λιμενικού συστήματος που θα αποτελεί σημαντικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων.

Η στρατηγική που ακολουθούμε για την υλοποίηση του οράματος μας, επικεντρώνεται στους εξής επιμέρους άξονες:

Πελατοκεντρικότητα

Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις ανάγκες των πελατών μας (υφιστάμενων & δυνητικών), αναζητώντας συνεχώς τρόπους για να προσθέτουμε αξία στις δραστηριότητές τους.

Αποτελεσματικότητα

Διαχειριζόμαστε με τον βέλτιστο τρόπο τους χώρους και εγκαταστάσεις που μας έχουν παραχωρηθεί, και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας μας.

Καινοτομία

Παρακολουθούμε τις διαφαινόμενες τάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμους τρόπους για να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να ανταποκρινόμαστε στις απειλές.

Οικονομική ευρωστία

Αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, βασιζόμενοι σε μία υγιή οικονομική βάση και στην ανταγωνιστική λειτουργία των λιμανιών που διαχειριζόμαστε.