ΔΟΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η οργανωτική δομή της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του νομικού πλαισίου που διέπουν τη λειτουργία της.

Το οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα, κύρια στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελούν οι Διευθύνσεις:

 • font-awesomeΔιοικητικού & Οικονομικού
 • font-awesomeΠεριουσίας & Ανάπτυξης
 • font-awesomeΤεχνικών Υπηρεσιών

Το έργο των Διευθύνσεων συμπληρώνεται από τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε» απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 • font-awesomeΓεώργιος Φιλόσογλου, Πρόεδρος
 • font-awesomeΆγγελος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος
 • font-awesomeΕιρήνηΕιρήνηφφΜαρίνα Κουρή, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΓεώργιος Παπαχρήστου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • Ειρήνη Βρανά, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΓρηγόριος Κεκρόπουλος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΝικόλαος ΠαρδαλίδηςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΒασίλειος Λεμονίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΌΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Όραμά μας αποτελεί η δημιουργία ενός λιμενικού συστήματος που θα αποτελεί σημαντικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων.

Η στρατηγική που ακολουθούμε για την υλοποίηση του οράματος μας, επικεντρώνεται στους εξής επιμέρους άξονες:

Πελατοκεντρικότητα

Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις ανάγκες των πελατών μας (υφιστάμενων & δυνητικών), αναζητώντας συνεχώς τρόπους για να προσθέτουμε αξία στις δραστηριότητές τους.

Αποτελεσματικότητα

Διαχειριζόμαστε με τον βέλτιστο τρόπο τους χώρους και εγκαταστάσεις που μας έχουν παραχωρηθεί, και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας μας.

Καινοτομία

Παρακολουθούμε τις διαφαινόμενες τάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμους τρόπους για να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να ανταποκρινόμαστε στις απειλές.

Οικονομική ευρωστία

Αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, βασιζόμενοι σε μία υγιή οικονομική βάση και στην ανταγωνιστική λειτουργία των λιμανιών που διαχειριζόμαστε.