ΔΟΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η οργανωτική δομή της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του νομικού πλαισίου που διέπουν τη λειτουργία της.

Το οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα, κύρια στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελούν οι Διευθύνσεις:

 • font-awesomeΔιοικητικού & Οικονομικού
 • font-awesomeΠεριουσίας & Ανάπτυξης
 • font-awesomeΤεχνικών Υπηρεσιών

Το έργο των Διευθύνσεων συμπληρώνεται από τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε» απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 • font-awesomeΘυσιάδου Άννα, Διευθύνουσα Σύμβουλος
 • font-awesomeΦιλόσογλου Γεώργιος, Πρόεδρος
 • font-awesomeΒρανά Ειρήνη, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΠαρδαλίδης Νικόλαος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΛιάγκος Αθανάσιος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΚαραμανέας Χαραλάμπης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΚεκρόπουλος ΓρηγόριοςΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • font-awesomeΛεμονίδης Βασίλειος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Οργανόγραμμα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η κα. Θυσιάδου Άννα είναι Μηχανικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Γεννήθηκε 29 Ιανουαρίου 1983, είναι παντρεμένη με το χειρουργό οδοντίατρο Παπαπέτρου Δημήτριο. Το μεταπτυχιακό της δίπλωμα φέρει τον τίτλο: «Αναλυτική χημεία περιβάλλοντος, επεξεργασία υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων – ρύπων» και πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Μασσαλίας (Aix – Marseille I, II et III). Το Διδακτορικό της Δίπλωμα, με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια χημική – Παιδαγωγική προσέγγιση του νερού μέσα από την ανάλυση των δειγμάτων του από το Ν. Καβάλας» είναι από το τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.. Διαθέτει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) καθώς και Δίπλωμα Τεχνικού ασφαλείας, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασία.

Εργάζεται από το 2012 έως σήμερα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (τέως Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδονίας και Θράκης) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη. Παράλληλα συμμετείχε ως συνεργάτης ερευνητικής ομάδας σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα. Για πέντε χρόνια ήταν εκπαιδεύτρια στα ΙΕΚ του ΥΠΕΠΘ και για δύο χρόνια εργαζόμενη στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Δ.Α.Α.Ε.). Το δημοσιευμένο έργο της σε διεθνή περιοδικά, παγκόσμια και εθνικά συνέδρια ανέρχεται στις 20 εργασίες. Από τη συγγραφική της δραστηριότητα ξεχωρίζουν τα βιβλία:

 • Καβάλα 2020 – 2050” Φυσιογνωμία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Νομού Καβάλας. Ροϊδω Μητούλα, Μάρκος Δέμπας, Μακάριος Λαζαρίδης, Άννα Θυσιάδου, Παναγιώτης Αρχοντίκης, Ελένη Σαμουρκασίδου.
 • Προδιαγραφές των Υλικών” για το δίκτυο πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης 4 bar, κατά την εργασία της στην Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε..

ΌΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Όραμά μας αποτελεί η δημιουργία ενός λιμενικού συστήματος που θα αποτελεί σημαντικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων.

Η στρατηγική που ακολουθούμε για την υλοποίηση του οράματος μας, επικεντρώνεται στους εξής επιμέρους άξονες:

Πελατοκεντρικότητα

Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις ανάγκες των πελατών μας (υφιστάμενων & δυνητικών), αναζητώντας συνεχώς τρόπους για να προσθέτουμε αξία στις δραστηριότητές τους.

Αποτελεσματικότητα

Διαχειριζόμαστε με τον βέλτιστο τρόπο τους χώρους και εγκαταστάσεις που μας έχουν παραχωρηθεί, και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας μας.

Καινοτομία

Παρακολουθούμε τις διαφαινόμενες τάσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμους τρόπους για να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να ανταποκρινόμαστε στις απειλές.

Οικονομική ευρωστία

Αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, βασιζόμενοι σε μία υγιή οικονομική βάση και στην ανταγωνιστική λειτουργία των λιμανιών που διαχειριζόμαστε.