Επίσκεψη Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στον Ο.Λ.Κ.

Τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας επισκέφθηκε σήμερα (22.02.12) εκπρόσωπος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ),συνοδευόμενος από δύο στελέχη εταιρείας συμβούλων, που συνεργάζεται με το Ταμείο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνεργασία με την Διοίκηση του ΟΛΚ για την αναλυτική καταγραφή και απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, που έχουν παραχωρηθεί και διαχειρίζονται από…