Εκβάθυνση στο Λιμάνι Κεραμωτής

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του, ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας προέβη στο έργο του καθαρισμού της Λιμενολεκάνης στο Λιμάνι της Κεραμωτής. Η αποκατάσταση, αυτή που επανέφερε τα προβλεπόμενα βάθη στο λιμάνι, ήταν απολύτως αναγκαία γιατί όπως φάνηκε κατά την πολυήμερη διαδικασία απομάκρυνσης των φερτών υλών τα βάθη είχαν φθάσει σε οριακά επίπεδα για την ακτοπλοΐα,…