Ημερίδα «Οι Ελληνικοί Λιμένες Αρωγοί στην Προσπάθεια Στήριξης του Παραγωγικού & Εξαγωγικού Τομέα της Χώρας: Προβλήματα, Τάσεις, Ευκαιρίες Συνεργασίας, Προτάσεις»

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

Παρασκευή 30/3/2012
Αμφιθέατρο «Βεργίνα»
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Θεσσαλονίκη
Κατεβάστε το Πρόγραμμα