Ευχαριστήρια Επιστολή προς Συνεργάτες

Αγαπητοί συνεργάτες, τώρα που πλέον έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της επιτυχούς υποβολής της πρότασης Sea2Sea θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την άψογη συνεργασία μας σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας της Πρόκειται για μια προσπάθεια που από κοινού ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια στη Σόφια και η οποία πέρασε από πολλά στάδια…

Έγκριση πρότασης Sea2Sea από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αγαπητή κα Σωτηράκου, μόλις πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης την έγκριση της πρότασης Sea2Sea από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων (TEN-T). Το έργο Sea2Sea, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, έχει σαν στόχο τη μελέτη ανάπτυξης ενός άξονα συνδυασμένων μεταφορών που θα συνδέει τα λιμάνια Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Burgas και Varna και υποστηρίζεται…