Σιδηροδρομική Σύνδεση Φίλιππος Β’

Θέμα  : «Μελέτες Νέας Γραμμής Σύνδεσης Σιδηροδρομικού Δικτύου με τον Εμπορικό Λιμένα Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» Κύριε Πρόεδρε, Στο  έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αριθμό 199037/07-06-2012 (επισυνάπτεται), φαίνεται ότι η πορεία της μελέτης, που εκπονείτε, για την σύνδεση του Εμπορικού Λιμανιού μας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄»,  εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και είναι μέσα στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της. Εν όψει της…