ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις επισυναπτόμενες επιστολές μου από 2 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου 2012, έχω υποβάλει την παραίτησή μου από την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού μας, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που είχαμε καθώς και για την εκτίμηση και…