Η ΟΛΚ εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο λιμένων EcoPorts

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 17/1/2013 Η ΟΛΚ εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο λιμένων EcoPorts Το δίκτυο EcoPorts, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού οργανισμού θαλάσσιων λιμένων (ESPO – European Sea Ports Organisation), αποτελείται από λιμάνια τα οποία έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία τους συγκεκριμένες δράσης περιβαλλοντικής ευθύνης. Η είσοδος ενός λιμένα στο δίκτυο EcoPorts προϋποθέτει…