ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Εκποίηση Παλαιού και Άχρηστου Μηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ.: 1308

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)