ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 22/10/2013

Την Δευτέρα 21 -10 – 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση του Προέδρου & Δ/νοντα Συμβούλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε κ. Χρήστου Χριστιανού Ηλιάδη με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σταύρο Σιμόπουλο. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της δημοπράτησης του έργου της επέκτασης των βορείων κρηπιδωμάτων στον Εμπορικό Λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄, του οποίου η εκτέλεση…