ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης προωθεί και συμμετέχει σε δράσεις με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την λειτουργία των λιμένων αρμοδιότητας της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού: Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 τοποθετήθηκε πιλοτικά…