Βράβευση της ΔΙΑΑΜΑΘ και της ΟΛΚ ΑΕ στα Greek Green Awards 2019 για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων στα πλαίσια του έργου URBAN WASTE του προγράμματος HORIZON 2020 στο λιμένα της Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και η Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) ΑΕ βραβεύτηκαν στην απονομή των βραβείων Greek Green Awards 2019 για δράσεις διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τα βραβεία Greek Green Awards 2019 απονεμήθηκαν σε προτάσεις Δήμων, Φορέων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα στα πλαίσια της 3ης διεθνούς…