ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ 7/12/2020   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   Η Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δίκτυο Κοινωνική Αλληλεγγύης και Αρωγής, το οποίο υπεγράφη στις 5 Μαΐου 2020, προχώρησε στην τοποθέτηση συστήματος ψύξης και θέρμανσης στο κτίριο στο οποίο…