ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΚΑΒΑΛΑ 15/12/2020   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.: Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του λιμανιού της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» Σειρά εργασιών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος», ώστε να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει σύγχρονα και απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάστηκε σύστημα εξαερισμού στον χώρο εγκατάστασης των μετασχηματιστών υποβιβασμού τάσης, ενώ…