ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΚΑΒΑΛΑ   21/12/2020   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.: Αντικαταστάθηκαν οι προσκρουστήρες στον προσήνεμο μόλο του λιμανιού της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» Οι προσκρουστήρες αποτελούν στοιχεία του εξοπλισμού της ανωδομής των κρηπιδωμάτων, των λιμενικών έργων και τοποθετούνται στο κατακόρυφο μέτωπο των θέσεων πρόσδεσης των πλοίων έχοντας ως σκοπό την προστασία τόσο του πλοίου όσο και του λιμενικού έργου…