Στοιχεία Επικοινωνίας

Αβέρωφ 1,
Καβάλα, 65403
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
2510 220124

Σύστημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα