Αποκατάσταση προσπελασιμότητας ΑΜΕΑ στην παραλιακή ζώνη του κεντρικού λιμένα Καβάλας

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚ ΑΕ, αποφασίσθηκε η λήψη σειράς μέτρων με στόχο την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας των ΑΜΕΑ στην παραλιακή ζώνη. Τα μέτρα αυτά, περιλαμβάνουν: – την οριοθέτηση και σήμανση ζώνης κίνησης ΑΜΕΑ (ελεύθερης από εμπόδια όπως τραπεζοκαθίσματα, γλάστρες, πινακίδες κλπ.) πλάτους 1,6 μ. στο βόρειο τμήμα της οδού Εθνικής…