Πρόσκληση εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του χώρου των παλαιών αποθηκών του κεντρικού λιμένα Καβάλας

Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ), εντός της χερσαίας ζώνης του κεντρικού (επιβατικού) λιμένα Καβάλας, διαθέτει έκταση 4.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, την οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει. Στην έκταση αυτή περιλαμβάνεται το συγκρότημα των παλαιών αποθηκών του λιμανιού συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για προνομιακή θέση, η οποία γειτνιάζει με: –   το…

Αποκατάσταση προσπελασιμότητας ΑΜΕΑ στην παραλιακή ζώνη του κεντρικού λιμένα Καβάλας

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚ ΑΕ, αποφασίσθηκε η λήψη σειράς μέτρων με στόχο την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας των ΑΜΕΑ στην παραλιακή ζώνη. Τα μέτρα αυτά, περιλαμβάνουν: – την οριοθέτηση και σήμανση ζώνης κίνησης ΑΜΕΑ (ελεύθερης από εμπόδια όπως τραπεζοκαθίσματα, γλάστρες, πινακίδες κλπ.) πλάτους 1,6 μ. στο βόρειο τμήμα της οδού Εθνικής…