407 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2012

Δ/νση : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΤαχ. Δ/νση: Αβέρωφ 1 Τ.Κ. : 65403 Ταχ. Θυρίδα : 1240 Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2510/220-113 FAX: 2510/220-123 e–mail: kosmidis.a@gmail.com Καβάλα : 9 Απριλίου   2012 Αρ. Πρωτ.: 407 Προς : Ως πίνακας Θέμα  : «Αποστολή Απόφασης » Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αρίθ. 4/10/5-4-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ που αφορά  την «ονοματοδοσία του Κεντρικού…

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε Αριθ. Απόφασης  10 Στην Καβάλα στις  5 Απριλίου  του 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7,30 μ.μ. συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα κεντρικά γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Ο.Λ.Κ. Α.Ε ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ σε…

Αναπληρωτής Προέδρου ο Αντιδήμαρχος & Μέλος του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Με πρόταση του Προέδρου κ. Αδάμ Κοσμίδη και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚ ΑΕ , ανατέθηκαν στον κ. Αναστάσιο Χατζηαναστασίου  τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση και η επιλογή…