Αναπληρωτής Προέδρου ο Αντιδήμαρχος & Μέλος του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Με πρόταση του Προέδρου κ. Αδάμ Κοσμίδη και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚ ΑΕ , ανατέθηκαν στον κ. Αναστάσιο Χατζηαναστασίου  τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση και η επιλογή…