ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις υπ’ αρίθ. 3/3/31-3-2011 & 7/2/7-7-2011 Αποφάσεις του Δ.Σ. αποφασίστηκε η πεζοδρόμηση της οδού Εθνικής Αντίστασης (από Αβέρωφ έως Δαγκλή και από Δαγκλή έως την είσοδο του Πάρκου Φαλήρου) για το χρονικό διάστημα από 1-6-2012 έως και 30-9-2012 για τις ώρες από 16.00 μέχρι 05.00. Η πρόσβαση για…

Έντυπο – GREEK CRUISE

Το λινάνι της αρχαίας Νεάπολης, όπως ονομαζόταν στους αρχαίους χρόνους η Καβάλα, ιδρύθηκε από τους Θάσιους στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Το 49μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος αποβιβάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στην Καβάλα. Τόσο κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων όσο και κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, το λιμάνι της Καβάλας παίζει…

2-5-2012 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας ανακοινώνεται πως με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του , αποφασίστηκε η ονοματοδοσία του Κεντρικού Λιμανιού της Καβάλας σε «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Η απόφασή μας αυτή γνωστοποιήθηκε στις Αρχές και του Φορείς της Καβάλας για τυχόν προτάσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π. Κατωτέρω το κείμενο της Απόφασης:…

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. »  μετά την ανασυγκρότηση του με την αρίθ. 8311/09-01-2012  (ΦΕΚ 14/12-01-2012) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών  – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, απαρτίζεται από τα εξής εννέα μέλη – Κοσμίδης  Π. Αδάμ : Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Κ. * Μέλη του Δ.Σ. του Ο.Λ.Κ. – Κουβαλάκη…