ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» Στη φάση της διαβούλευσης και γνωμοδότησης – έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) περνάει η μελέτη του έργου σύνδεσης του Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» της Καβάλας με το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η Μελέτη αυτή συντάσσεται από την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» Παρατίθεται το σχετικό…