Περίληψη Διακήρυξης

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας και του Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» . ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας και του Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» για δύο έτη, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 331/25-2-2016 Διακήρυξη…