ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πλωτών εξεδρών, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία της ΟΛΚ ΑΕ. Για την διάθεση των θέσεων θα τηρηθεί προτεραιότητα βάση του αριθμού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας. Επίσης ενημερώνουμε ότι μετά την λειτουργία των πλωτών εξεδρών δεν…