Περίληψη διακήρυξης – Εκποίηση ναυαγίου πλοίου & την απομάκρυνση του

Θέμα: « Περίληψη διακήρυξηςανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση (1) ναυαγίου πλοίου & την απομάκρυνση του από λιμένα αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση (1) ναυαγίου πλοίου & την απομάκρυνση του από λιμένα αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1163/8-6-2017 Διακήρυξη της…