Περίληψη διακύρηξης διαγωνισμού χώρου στάθμευση αυτοκινήτων (παρκινγκ) στον κεντρικό λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τρία (3) έτη, η παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης χώρου (5.600 τ.μ.) ως υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων (parking) στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/08/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. ενώπιον τριμελούς επιτροπής.…