Θέμα : «Σύγκληση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

Θέμα : «Σύγκληση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

Καλούμε

Την Παρασκευή 17/12/21 και ώρα 10.00 σε σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος, του άρθρου 104, του Ν. 4504 /2017, όπως ορίστηκαν κατά τα ανωτέρω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παραχώρηση Χρήσης μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας ζύγισης 80 τόνων, εγκατεστημένης στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας έχοντας Υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση χρήσης μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας ζύγισης 80 τόνων, εγκατεστημένης στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση χρήσης υπαίθριου χώρου 20τ.μ. στην χερσαία ζώνη Λιμένα Ελευθέρων

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας έχοντας Υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την παραχώρηση χρήσης υπαίθριου χώρου 20τ.μ. στην χερσαία ζώνη Λιμένα Ελευθέρων