• Αρχική
  • Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
Εξώφυλλο
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο I
Κεφάλαιο II
Κεφάλαιο III
Κεφάλαιο IV
Κεφάλαιο V
Κεφάλαιο VI
Κεφάλαιο VII
Κεφάλαιο VIII
Κεφάλαιο IX
Κεφάλαιο X
Κεφάλαιο XI

Παραρτήματα σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ΟΛΚ Α.Ε (Άδειες HEC)
ΑΕΠΟ 16/02/2007
Άδεια Καραντζάς 2011
Σύμβαση ΕΛΤΕΠΕ 2013
Παράταση ΕΛΤΕΠΕ 2014
ΙΣ Καρατζάς πάνελ 02/01/2014
Άδεια λειτουργίας & επεξεργασίας 23/04/2014
Άδεια συλλογής & μεταφοράς ΑΛΕ 02/07/2014
Άδεια συλλογής & μεταφοράς ΕΑ 30/07/2014
Παράταση ΑΕΠΟ 11/07/2023

Παραρτήματα σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
Εξώφυλλα παραρτήματα
NAS 2014
Εταιρική παρουσίαση
Πληροφορίες για χρήστες
Σύμβαση NAS ΟΛΚ
Σύμβαση ΟΛΚ HEC
Αίτηση παράδοσης στερεών
Αίτηση παράδοσης υγρών
Βεβαίωση παραλαβής στερεών
Βεβαίωση παραλαβής υγρών
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ρύπανσης

Παραρτήματα σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Σχέδια)
Ιχθυόσκαλα
Καβάλα
Καρβάλη
Καρνάγιο
Κεραμωτή
Πέραμος

Προσάρτημα σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ΟΛΚ Α.Ε (Άδειες NORTH)
AFIS
Ανακύκλωση συσκευών
COMBAT
ECO ελαστικά
Φωτοκύκλωση
REBAATTERY
ΣΥΔΕΣΥΣ
Άδεια ΕΑ NORTH
Άδεια μη ΕΑ NORTH
Άδεια συσσωρευτών NORTH© 2012 ΟΛΚ. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοσελίδας by manbiz isp