ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη λιμένα Καβάλας και του εμπορικού λιμένα <Φίλιππος Β'>

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ <ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β'>

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)