Περίληψη διακήρυξης παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος (1ο κατάστημα) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο διατηρητέο κτίριο στα παλιά ψαράδικα

Θέμα: «Περίληψη διακήρυξης παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος (1ο κατάστημα) της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στο διατηρητέο κτίριο στα παλιά ψαράδικα» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και συνέχιση με προφορικές πρόσφορες η παραχώρηση χρήσης ενός καταστήματος στο αναπαλαιωμένο και διατηρητέο κτίριο του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 2…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11/11/2013

Πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 Συνέδριο με θέμα : «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ : ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» , στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κ. Ηλιάδης Χρήστος – Χριστιανός . Συζητήθηκαν αναλυτικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της κρουαζιέρας, σύγχρονες πρακτικές για…

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη λιμένα Καβάλας και του εμπορικού λιμένα <Φίλιππος Β'>

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ <ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β'>

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)