ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11/11/2013

Πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 Συνέδριο με θέμα : «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ : ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» , στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κ. Ηλιάδης Χρήστος – Χριστιανός . Συζητήθηκαν αναλυτικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της κρουαζιέρας, σύγχρονες πρακτικές για…