Περίληψη επαναληπτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος της Ο.Λ.Κ. ΑΕ. στο διατηρητέο κτίριο στα παλία ψαράδικα

Θέμα: «Περίληψη επαναληπτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ενός καταστήματος(1ο κατάστημα) της Ο.Λ.Κ. ΑΕ. στο διατηρητέο κτίριο στα παλία ψαράδικα.»

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε την περίληψη της διακήρύξης)