Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο του Λιμένα Καβάλας, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)

Θέμα : «Πρόσκληση ενδιαφέροντος» Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του Π.Δ. 715/79. β) Την με αρίθ. 1553/25-6-2015 διακήρυξη περί παραχώρησης απλής χρήσης χώρου στον υπήνεμο μόλο, με σκοπό την εκμετάλλευση του ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και γ) Την με αρίθ. 12/2/10-8-2015 Απόφαση του ΔΣ της ΟΛΚ ΑΕ Καλούμε όλους τους…