Δελτίο Τύπου <<Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Και Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας Αιγύπτου >>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 και στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Επισημοποιήθηκε η επιθυμία αμφοτέρων…