ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Χ.Ζ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας υπαίθριων & στεγασμένων χώρων των Χ.Ζ. Λιμένα Καβάλας, Ιχθυόσκαλας και Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β'» αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)