Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 40.000lt πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 40,000lt πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»

Προϋπολογισμός : 56.450 € (πλέον Φ.Π.Α.)