Διαβούλευση μελέτης προσδιορισμού παρόχων για υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων στον εμπορικό λιμένα Καβάλας Φίλιππος Β’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.).

Διαβούλευση μελέτης προσδιορισμού παρόχων για υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων στον κεντρικό λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ο.Λ.Κ. Α.Ε.).