Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρων γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας έχοντας υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση χώρων γραφείων 4ου ορόφου του κτιρίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. επί της οδού Εθνικής Αντίστασης όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: