Διακήρυξη Για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 4 τ.μ. και υπαίθριου χώρου 12 τ.μ. , στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης

Διακήρυξη

Για την παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 4 m2 και υπαίθριου χώρου 12 m2,
στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καβάλας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης (έμπροσθεν ανοικτού κολυμβητηρίου) για την λειτουργία καταστήματος πώλησης τσιγάρων,
ημερήσιου & περιοδικού τύπου και άλλων προϊόντων μη επιτόπιας κατανάλωσης.