Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης χρήσης χώρου μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 80 τόνων, εγκατεστημένης στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας

Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση μιας αυτόματης  πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας οδικού τύπου ικανότητας 80 τονων εγκατεστημένης στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας για τρία χρόνια., όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 402/5-2-2024 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στα γραφεία του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (Αβέρωφ 1 – 1ος όροφος) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡ. ΆΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ