Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χερσαίων Χώρων & Εγκαταστάσεων Λιμένων Καβάλας, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ και Ελευθερών (CPV: 90910000-9) Προϋπολογισμός €190.000 για δύο (2) έτη, πλέον ΦΠΑ 24%»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
Για την
Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χερσαίων Χώρων &
Εγκαταστάσεων Λιμένων Καβάλας, ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’ και
Ελευθερών (CPV: 90910000-9) Προϋπολογισμός €190.000
για δύο (2) έτη, πλέον ΦΠΑ 24%