Περίληψη διακήρυξης καθαριότητας Ν. Περάμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ν.Περάμου (Ελευθερών), όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1143/26-5-2016 Διακήρυξη του Ο.Λ.Κ. Α.Ε Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης είναι 20.000 € ( χωρίς Φ.Π.Α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/6/2016 και…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πλωτών εξεδρών, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία της ΟΛΚ ΑΕ. Για την διάθεση των θέσεων θα τηρηθεί προτεραιότητα βάση του αριθμού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας. Επίσης ενημερώνουμε ότι μετά την λειτουργία των πλωτών εξεδρών δεν…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 και για πρώτη φορά, κοινή Άσκηση Ασφαλείας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Κώδικα ISPS και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Στην Άσκηση…