ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πλωτών εξεδρών, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία της ΟΛΚ ΑΕ. Για την διάθεση των θέσεων θα τηρηθεί προτεραιότητα βάση του αριθμού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας. Επίσης ενημερώνουμε ότι μετά την λειτουργία των πλωτών εξεδρών δεν…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 και για πρώτη φορά, κοινή Άσκηση Ασφαλείας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Κώδικα ISPS και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Στην Άσκηση…

Περίληψη διακήρυξης για «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και προβολέων τύπου LED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και προβολέων τύπουLED, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 451/11-3-2016 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ενώπιον επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν…

Περίληψη διακήρυξης για τηνπρομήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρα(HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC FENDERS) για τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρα (HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC FENDERS) για τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 456/11-3-2016 Διακήρυξη της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του…

Περίληψη Διακήρυξης

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας και του Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» . ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης πρασίνου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας και του Εμπορικού Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄» για δύο έτη, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 331/25-2-2016 Διακήρυξη…

Δελτίο Τύπου <<Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Και Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας Αιγύπτου >>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 και στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Επισημοποιήθηκε η επιθυμία αμφοτέρων…